Samenwerking - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Samenwerking

Om de belangen van de huurders uit Schipluiden en Den Hoorn zo goed mogelijk te behartigen en haar taak deze huurders te vertegenwoordigen, werkt HV Schiphoorn met verschillende organisaties samen.

Wonen Midden-Delfland
De belangrijkste samenwerkingspartner is onze verhuurder Wonen Midden-Delfland. Met Wonen Midden-Delfland heeft HV Schiphoorn een samenwerkingsovereenkomst.

Nederlandse Woonbond
HV Schiphoorn is lid van de Woonbond. Onze kaderleden kunnen bij de Woonbond juridisch advies vragen. Verder ondersteunt de Woonbond ons bij het overleg huurders verhuurder.
De Woonbond is tevens de landelijke belangebehartiger van de huurders.

Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden
 
De huurdersverenigingen uit onze regio werken samen binnen de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden. Dit samenwerkingsverband overlegt met de samenwerkende woningcorporaties en de gemeenten uit de regio. Dus over de volkshuisvesting in de regio, waaronder het toewijzingsbeleid.

Huurdersvereniging Maasland
De huurders van Wonen Midden-Delfland uit Maasland worden vertegenwoordigd door onze collega huurdersvereniging HVM.
HV Schiphoorn en HVM hebben gezamenlijk de bindende voordrachten gedaan voor de twee zittende huurderscommissarissen. Daarnaast zitten beide partijen aan tafel tijdens het tripartiet overleg van de huurders, de woningcorporatie en de gemeente.
Afbeelding: © Iqoncept | Dreamstime.com
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu