1/9/2016: prestatieafspraken - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

1/9/2016: prestatieafspraken

Thema-avonden
Prestatie-afspraken

Prestatieafspraken
De gemeente en de woningcorporatie maken prestatieafspraken over de volkshuisvestingsopgave. Sinds dit jaar zijn ook de huurdersorganisaties partij bij deze prestatieafspraken. Het gaat hier niet alleen om een adviserende rol. De huurdersorganisaties zitten aan de overlegtafel en kunnen uiteindelijk tekenen. Met andere woorden: de huurdersverenigingen zijn medeverantwoordelijk voor de prestatieafspraken. Zij doen dat voor de huurders die zij vertegenwoordigen. Daarom is het belangrijk dat het bestuur van HV Schiphoorn weet hoe de huurders uit Schipluiden en Den Hoorn over de invulling van de volkshuisvestingsopgave denken.

Op de thema-avond over de prestatieafspraken, die op 1 september 2016 gehouden werd, werkten de huurders per groepje eerst een casus uitwerken, die daarna besproken wordt. Er waren drie casussen:
1. Het jongerencontract
2. Huurdifferentiatie
3. Investeringen

Nadat deze casussen besproken waren, bespraken de huurders een aantal onderwerpen die voor het afsluiten van prestatieafspraken belangrijk zijn:
1. Energiebezuinigende maatregelen
2. Ruimte voor de midden-inkomens: aantal woningen naar de vrije sector
3. Betaalbaarheid
4. Nieuwbouw
5.Verkoop van woningen

Verenigingszaken
Tijdens deze algemene vergadering werd ook een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld

Bent u lid van HV Schiphoorn en bent u geïnteresseerd in het uitgebreide verslag dan kunt u die via onze contactpagina opvragen. Geef daarbij uw naam en adres op en geef aan dat het om het verslag van de thema-avond over de prestatieafspraken 2016 gaat.

Terug naar de inhoud