Algemeen - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Algemeen

Over HV Schiphoorn
HV Schiphoorn is de belangenbehartiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn. In het overleg met Wonen Midden-Delfland en Gemeente Midden-Delfland vertegenwoordigt zij de huurders uit de genoemde kernen.
 
In het overleg met de woningcorporatie en de gemeente is de huurdersorganisatie een volwaardige gesprekspartner. Met Wonen Midden-Delfland wordt regelmatig overlegd over onderwerpen die direct alle huurders aangaan, zoals het huurbeleid, onderhoud, regeltjes over klussen en tuinieren en leefbaarheid. Zonder de inbreng van HV Schiphoorn zou dat er anders uitzien.
 
Heeft een beleidswijziging gevolgen voor een kleine groep huurders, denk aan het slopen of een vergaande renovatie, trekt HV Schiphoorn samen op met de bewoners. In samenspraak met een vertegenwoordiging van de bewoners gaat HV Schiphoorn het overleg met de verhuurder in en stelt zij het advies op. Het advies van een huurdersorganisatie is zwaarwegend en de verhuurder mag het niet zonder meer naast zich neerleggen.
 
Over het beleid betreffende de sociale huursector op lokaal overheidsniveau overlegt HV Schiphoorn met de woningcorporatie en de gemeente. Ook hier is de huurdersorganisatie een volwaardige gesprekspartner.
 

Meedoen?
 
Uw mening is belangrijk. Behalve ongevraagd wat te roepen, wat wij overigens ook waardevol vinden, kunt u uw mening op de volgende manieren aan HV Schiphoorn kenbaar maken:

-          Via het contactformulier kunt u uw mening geven over het beleid van Wonen Midden-Delfland. In het bijzonder vragen wij te reageren op recente berichten op de pagina Nieuws - voor actuele informatie over uw huurdersorganisatie
 
-          Naar de algemene ledenvergaderingen gaan. Omdat naast een officiële deel ook veel tijd is om met elkaar in een ontspannede sfeer bij te praten over allerelei zaken die het huren aangaat.
HV Schiphoorn wil zijn:

een deskundige en adequate vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland volgens de Wet op het overleg huurders-verhuurder en de Woningwet 2015, waarbij HV Schiphoorn een serieuze gesprekspartner van de woningcorporatie en de gemeente is; en de vereniging duidelijk zichtbaar is voor haar achterban, in het bijzonder voor haar leden. HV Schiphoorn wil haar leden aan zich binden en heeft de ambitie dat in de beleidsperiode 2016-2020 zoveel mogelijk leden actief betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging.

Juist in 2021 wil HV Schiphoorn de achterban sterker betrekken. Zij wil hiervoor nieuwe middelen, zoals on-line bijeenkomsten, onderzoeken en daarmee experimenteren.

Bekijken van een huis
foto
© ProductionPerig | Dreamstime.com
Terug naar de inhoud