Algemeen - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemeen

Over HV Schiphoorn
HV Schiphoorn is de belangenbehartiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn. In het overleg met Wonen Midden-Delfland en Gemeente Midden-Delfland vertegenwoordigt zij de huurders uit de genoemde kernen.
 
In het overleg met de woningcorporatie en de gemeente is de huurdersorganisatie een volwaardige gesprekspartner. Met Wonen Midden-Delfland wordt regelmatig overlegd over onderwerpen die direct alle huurders aangaan, zoals het huurbeleid, onderhoud, regeltjes over klussen en tuinieren en leefbaarheid. Zonder de inbreng van HV Schiphoorn zou dat er anders uitzien.
 
Heeft een beleidswijziging gevolgen voor een kleine groep huurders, denk aan het slopen of een vergaande renovatie, trekt HV Schiphoorn samen op met de bewoners. In samenspraak met een vertegenwoordiging van de bewoners gaat HV Schiphoorn het overleg met de verhuurder in en stelt zij het advies op. Het advies van een huurdersorganisatie is zwaarwegend en de verhuurder mag het niet zonder meer naast zich neerleggen.
 
Over het beleid betreffende de sociale huursector op lokaal overheidsniveau overlegt HV Schiphoorn met de woningcorporatie en de gemeente. Ook hier is de huurdersorganisatie een volwaardige gesprekspartner.
 

Meedoen?
 
Uw mening is belangrijk. Behalve ongevraagd wat te roepen, wat wij overigens ook waardevol vinden, kunt u uw mening op de volgende manieren aan HV Schiphoorn kenbaar maken:

-          Via het contactformulier kunt u uw mening geven over het beleid van Wonen Midden-Delfland. In het bijzonder vragen wij te reageren op recente berichten op de pagina Nieuws - voor actuele informatie over uw huurdersorganisatie
 
-          Invullen van de digitale vragenlijsten. Op de homepage van deze website staat een algemene, maar ook over specifieke onderwerpen zijn er zo nu en dan vragenlijsten;
 
-          Meedoen aan thema-avonden over een bepaald onderwerp. Het streven is dat zo’n avond niet langer dan een uur tot anderhalf uur duurt. Ze hebben de status van algemene vergadering. Dus iedereen die lid is mag komen en het woord voeren.
 
Wanneer de thema-avonden zijn, staat in de agenda op deze website; wordt in digitale nieuwsbrief van de verhuurder geplaatst en wordt op facebook vermeld. Volg HV Schiphoorn dus ook op facebook.

HV Schiphoorn wil zijn:

een deskundige en adequate vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland volgens de Wet op het overleg huurders-verhuurder en de Woningwet 2015, waarbij HV Schiphoorn een serieuze gesprekspartner van de woningcorporatie en de gemeente is; en de vereniging duidelijk zichtbaar is voor haar achterban, in het bijzonder voor haar leden. HV Schiphoorn wil haar leden aan zich binden en heeft de ambitie dat in de beleidsperiode 2016-2020 zoveel mogelijk leden actief betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging.

Bekijken van een huis
foto
© ProductionPerig | Dreamstime.com
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu