Belangenbehartiging - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Belangenbehartiging

Voor de leden (huurder)
Individueel
Soms kan het voorkomen dat u als huurder ergens net iets anders over denkt dan de verhuurder, of iets is voor u niet helemaal duidelijk. Indien u het verschil in inzicht of uw vraag al bij de verhuurder heeft voorgelegd, kunt u het ook aan ons voorleggen. Wij kunnen dan het volgende doen:
-          Indien mogelijk de algemene regels (bijvoorbeeld wetgeving; klachtencommissie; huurcommissie) uitleggen die betrekking hebben op het verschil of de vraag.
-          Het probleem bij het huurders-verhuurderoverleg aan de orde stellen, waarbij HV Schiphoorn haar visie hierop geeft.
Bij individuele belangenbehartiging kan HV Schiphoorn geen persoonlijk advies geven en als vertegenwoordiger optreden.

Groep
Bij het handelen van de verhuurder kan er soms onduidelijkheid zijn bij meerdere huurders van een complex of buurt, bijvoorbeeld over de servicekosten. Ook hierbij kan de huurdersvereniging u van dienst zijn, indien het een-en-ander reeds bij de verhuurder is aangekaart:
-          HV Schiphoorn geeft aan de bewoners haar visie en bespreekt dit met (een vertegenwoordiging van) de bewoners.
-          HV Schiphoorn meldt dit aan de verhuurder, geeft haar visie hierover en bepreekt met de verhuurder hoe dit het beste aangepakt kan worden. Indien er overlegt moet worden, zal dat met een vertegenwoordiging van de betreffende huurders zijn. Voor HV Schiphoorn moeten deze huurders representatief zijn.
-          Het bestuur van HV Schiphoorn zal hier verder niet bij zijn.
Bij een voornemen tot het wijzigen van een beleid dat een bepaalde groep huurders aangaat, bijvoorbeeld grootonderhoud, renovatie of zelfs sloop, moet Wonen Midden-Delfland in overleg met HV Schiphoorn gaan. In dit geval:
-          Maakt HV Schiphoorn afspraken over het overleg waarbij vastgelegd wordt op welke wijze de huurders betrokken worden.
-          Als de verhuurder een bijeenkomst voor de huurders organiseert, kan op verzoek van de verhuurder of van de huurders een bestuurslid van HV Schiphoorn daarbij aanwezig zijn
-          Indien HV Schiphoorn een advies over het beleid gaat geven, zal zij de betreffende huurders daarbij betrekken, door het uitschrijven van een vergadering of via een vragenlijst aan de betrokken leden.

Collectief
Over onderwerpen en beleidswijzigingen die alle huurders aangaat of over de sociale woningvoorzieningen vertegenwoordigt HV Schipluiden de huurders uit Schipluiden en Den Hoorn. HV Schiphoorn is hierin representatief:
-          Alle huurders van Wonen Midden-Delfland, zowel van de gereguleerde als de geliberaliseerde woningen, kunnen lid worden.
-          Het bestuur van HV Schiphoorn wordt gekozen uit leden en dus uit de huurders uit Schipluiden en Den Hoorn. Ieder lid kan zich kandidaat stellen en heeft stemrecht en dus invloed op de benoeming van de bestuursleden.
-          Via verschillende traditionele en digitale wegen kunnen huurders en leden hun mening over zaken omtrent huren en de sociale woningvoorziening kenbaar maken.
Over het beleid van de verhuurder heeft HV Schiphoorn zo’n vijf keer per jaar regulier overleg, waarbij het overleg in het voorjaar in het bijzonder over het huurbeleid en de huurverhoging gaat.HV Schiphoorn wil jongerenwoningen

HV Schiphoorn ziet graag dat Wonen Midden-Delfland onderzoek doet naar de mogelijkheden te voorzien in woningen voor jongeren tot 23 jaar. Deze woningen mogen een maximale (aanvangs)huur van 409 euro hebben, zodat de jongeren recht op huurtoeslag hebben en de woning voor hen betaalbaar is.
Aan deze woningen kan wat betreft HV Schiphoorn een jongerencontract gekoppeld worden, zodat de jongerenwoningen voor de betreffende doelgroep beschikbaar blijven. HV Schiphoorn vindt wel dat de woningcorporatie zich moet inpsannen het mogelijk te maken dat deze jongeren binnen vijf jaar, de duur van het contract, doorstromen naar een woning met een gewone huurovereenkomst.

(Midden-Delfland, 2 oktober 2016 - zie Actueel)
jongeren woning
Foto:
© Detrish | Dreamstime.com
Terug naar de inhoud