Digitale vragenlijst - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Digitale vragenlijst

Voor de huurder / leden
Een middel om snel een indruk van de meningen van de leden te krijgen over een actueel onderwerp, is het voorleggen van een digitale vragenlijst aan de leden. Aan de hand van de resultaten van deze digitale enquête kan het overlegteam standpunten vormen die ze bij het overleg gebruiken. Ook kan HV Schiphoorn een enquête onder de leden houden om te onderzoeken wat de huurders van bijvoorbeeld de kwaliteit van de woningen of de service van de verhuurder vinden.
In 2009 heeft HV Schiphoorn zo'n enquête gehouden en de resultaten ervan met Wonen Midden-Delfland besproken.


Terug naar de inhoud