Actueel - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) een feit

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Op 18 oktober tekenden 14 van de 16 huurdersorganisaties uit Haaglanden de intentieverklaring tot samenwerking. Hiermee is de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) een feit. Ook HV Schiphoorn, een van de kartrekkers tot de samenwerking, ondertekende deze overeenkomst. Het nieuwe samenwerkingsverband vertegenwoordigt 95% van de huurders uit Haaglanden. Dit komt neer op 475000 huurders en daarnaast geeft zij een stem aan de 132000 woningzoekenden uit Haaglanden.
Een historisch moment noemen de corporaties en de gemeenten uit de regio deze unieke samenwerking.


Huurderscafé

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Op 12 november 2018 is het Huurderscafé in Schipluiden

Krachtig verder

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Nu de zomervakantie achter de rug is, gaat het bestuur weer hard aan de slag:

Toewijzing vrije sector woningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
Wonen Midden-Delfland gaat de toewijzingsregels voor de vrije sector woningen binnenkort bekend maken. Hierover is er overleg tussen de gemeente, de verhuurder en de huurdersorganisatie geweest.

Inloop- en themavonden / algemene vergadering juni 2018

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Tags: themaavond;algemenevergadering

Wonen Midden-Delfland verhoogt huur met gemiddeld 1,6%

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
Tags: Huurverhoging2018
Net zoals alle voorgaande jaren, valt ook dit jaar voor 1 mei de aanzegging voor de huurverhoging op de deurmat van alle huurders van Wonen Midden-Delfland. Dit jaar mogen de huren van een woningcorporatie gemiddeld met maximaal de 2,4% stijgen. Dit wordt de huursom genoemd. De individuele sociale huurwoning mag maximaal 5,4% stijgen, maar dat geldt alleen voor huurders met een jaarinkomen hoger dan 41.056 euro. Voor huishoudens met een lager inkomen is dat nog steeds maximaal 3,9%

Jongerenwoningen met jongerencontracten

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
Tags: jongerenwoning;jongerencontract;jongere;woningzoekende
HV Schiphoorn heeft de prestatieafspraken voor de volkshuisvestelijke doelstellingen voor 2018 ondertekend. Daarmee neemt zij mede de verantwoordelijkheid over deze afspraken. Eén van de afspraken is dat een dertigtal woningen gelabeld worden als jongerenwoning: tien per kern. Uiteraard moet de woning vrij komen, maar de afspraak geldt van 2018 t/m 2022.

Prestatieafspraken lokaal en regionaal

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
De prestatieafspraken over de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen, zoals dat deftig in de woningwet wordt genoemd, worden gesloten tussen de gemeente, de woningcorporatie en de huurders. Ook zijn er regionale prestatiesafspraken die als een soort kader dient van de lokale prestatieafspraken. Deze worden steeds voor vier jaar gemaakt. HV Schiphoorn zal als de vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland daar actief aan meedoen.

Corporatie, huurders en gemeente tekenen prestatieafspraken Midden-Delfland 2017

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Prestatieafspraken
Het betaalbaar houden van de huren in Midden-Delfland. Dat is een van de zaken waar Wonen Midden-Delfland, de Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn, de Huurdersvereniging Maasland en de gemeente prestatieafspraken voor 2017 over maakten. Ze ondertekenden die afspraken dinsdag 13 december 2016.

Meer woningzoekenden naar Midden-Delfland door woonvisie Delft

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Delft
Volgens de Delftse wethouder De Prez weet de gemeente Midden-Delfland dat inwoners met een kleine beurs uit zijn gemeente het liefst in hun eigen dorp blijven wonen. Wat dat laatste betreft is niets minder waar. Ook is tijdens het tripartite overleg besproken dat er meer huurwoningen in de sociale huursector moeten komen.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu