Jaarwerkplan 2018 - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jaarwerkplan 2018

Voor de huurder / leden
 
Jaarwerkplan 2018
 
In 2018 houdt HV Schiphoorn zich met de volgende zaken bezig:
 
 
Regulier overleg met Wonen Midden-Delfland
 
Er staan 6 reguliere overleggen met Wonen Midden-Delfland gepland, waarin diverse onderwerpen over het beleid van de woningcorporatie worden behandeld, waaronder het huurbeleid; duurzaamheid; onderhoud en de toekomstplannen van de sociale verhuurder uit onze gemeente.
 
Planning: Januari; februari; april; juni; september; november
 
 
Overig ad-hoc overleg met Wonen Midden-Delfland
 
Indien nodig zal er over bepaalde onderwerpen overleg zijn met de verhuurder. Hierbij kunnen knelpunten in het beleid van de woningcorporatie die door leden van HV Schiphoorn aangedragen worden besproken worden.
 
 
Overleg met de Raad van Commissarissen
 
HV Schiphoorn zal in ieder geval deelnemen aan het overleg tussen de huurdersverenigingen en de huurderscommissarissen in mei. Hierbij zal onder andere gekeken worden op welke wijze de samenwerking tussen woningcorporatie en de huurdersorganisaties verder verbeterd kan worden.
 
Planning: mei
 
 
Lokale prestatieafspraken
 
In 2018 zal er drie keer een ambtelijk tripartiet overleg zijn om de lopende prestatieafspraken te monitoren. Verder zal HV Schiphoorn deelnemen aan de besprekingen voor de prestatieafspraken voor 2019
 
Planning: februari; juni; oktober
 
 
HV Schiphoorn zal zich uiteraard ook inzetten om de afspraken na te komen:
 
-          Het bedenken van een pilot om de doorstroming extra te bevorderen;
 
-          Deelname aan een tripartiet overleg over aandachtwijken;
 
-          Hulp bij het organiseren van een bewonersavond van Wonen Midden-Delfland in Schipluiden en Den Hoorn;
 
 
Regionale prestatieafspraken
 
In 2019 worden er nieuwe regionale prestatieafspraken gemaakt. HV Schiphoorn zal actief deelnemen aan deze afspraken. In maart 2018 heeft HV Schiphoorn meegedaan aan een regionale bijeenkomst om een projectleider te kiezen die de inbreng van de huurdersorganisaties moet begeleiden. In april is er een vervolg.
 
 
Communicatie naar leden en overige huurders
 
HV Schiphoorn heeft de volgende wijze van communiceren naar de leden:
 
-          Via nieuwsrubriek op de website geeft zij de actuele zaken van de diverse overleggen weer en verantwoordt zij zich over haar beleid en standpunten hierin. Huurders kunnen hierop door middel van e-mail reageren.
 
-          HV Schiphoorn ondersteunt haar internetactiviteiten door middel van facebook en via twitter.
 
-          HV Schiphoorn schrijft regelmatig een stukje in de nieuwsbrieven van Wonen Midden-Delfland
 
-          HV Schiphoorn houdt in mei/juni inloopavonden in Schipluiden en Den Hoorn voor haar leden en huuders.


HV Schiphoorn heeft de prestatieafspraken voor de volkshuisvestelijke doelstellingen voor 2018 ondertekend. Daarmee neemt zij mede de verantwoordelijkheid over deze afspraken. Eén van de afspraken is dat een dertigtal woningen gelabeld wordt als jongerenwoning: tien per kern. Uiteraard moet de woning vrij komen, maar de afspraak geldt van 2018 t/m 2022.

Midden-Delfland, 2 april 2018  - zie Jongerenwoningen met jongerencontracten
© creativecommonsphotos
ID 95318096 | Dreamstime Stock Photos
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu