HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud
Huurders maken samen met de gemeente en woningcorporatie de prestatieafspraken voor de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen.

Huurders overleggen vanaf het begin over het beleid van de woningcorporatie: onderhoud; renovatie; leefbaarheid; huurprijzen; etc.
Kortom: over het beleid van de verhuurder dat alle huurders aangaat.

Huurders uit Schipluiden en Den Hoorn worden in dit overleg vertegenwoordigd door HV Schiphoorn.


Nieuws / actueel / standpunten              
Over HV Schiphoorn

NIEUWS - voor actuele informatie over uw huurdersorganisatie

VACATURE - Binnen het bestuur van HV Schiphoorn is er plaats voor twee nieuwe bestuursleden. Een bestuurslid komt naar de bestuursvergaderingen en de huurdersbijeenkomsten. Het bestuur vergadert één keer per vijf weken en er worden  jaarlijks drie tot vier huurdersbijeenkomsten georganiseerd.
HV Schiphoorn heeft een vrijwilligersbeleid met een -vergoeding en scholingsregeling. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Foto op deze page: © Nico Van Der Hout | Dreamstime.com
 Bezoek ons ook op  facebook en vindt onze pagina leuk


AGENDA
Geef u voor 26 april 2021 op per e-mail naar: hvschiphoorn@gmail.com met vermelding van: Uw naam, uw adres, uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer.
Uw ontvangt voor het inloggen een sms-code

Terug naar de inhoud