Bestuur - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Bestuur

Over HV Schiphoorn
Iedere huurder kan algemeen bestuurslid worden
Op volle sterkte telt het bestuur van HV Schiphoorn zeven leden. Iedere huurder of medehuurder van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn kan zich kandidaat stellen voor het bestuurslidmaatschap. Verkiezing en benoeming is door de algemene vergadering.
Omdat HV Schiphoorn de vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn is, zijn de bestuursleden tevens huurdersvertegenwoordigers. Om deze taak goed te vervullen moeten zij kennis en inzicht hebben wat er op huurbeleidsniveau en de volkshuisvesting afspeelt. Daarom worden nieuwe bestuursleden goed begeleid en krijgen  bestuursleden de scholing die bij hun interesse en functie hoort.

Voorzitter
Aan de voorzitter worden specifieke eisen gesteld. Hij moet immers sturing geven aan het samenspel tussen het bestuur, de leden, de huurders, Wonen Midden-Delfland en de gemeente. Strategisch denken en werken, communicatievaardig, ervaring om lijnen uit te zetten en voldoende neutraliteit betrachten zodat hij/zij boven de partijen kan staan, zijn belangrijke eigenschappen.  
Ook de voorzitter is een huurder van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn. Meestal heeft hij al wat meer ervaring in het besturen van een vereniging en heeft hij zich wat breder verdiept in het huurderswerk en de volkshuisvesting.

Secretaris
Ook de secretaris heeft een bijzondere positie binnen het bestuur en de organisatie. Het is niet voor niets dat zowel de voorzitter als de secretaris door de algemene vergadering in hun functie benoemd worden. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging en spreekt dus ook namens de huurders. Bij zijn afwezigheid vervangt de secretaris hem.
De secretaris moet goed kunnen vastleggen wat in vergaderingen en overleggen is besproken en welke besluiten er zijn genomen. Ook de secretaris is in principe een huurder van Wonen Midden-Delfland. Als een huurder begint met zijn of haar functie als secretaris wordt hij of zij in de gelegenheid gesteld zich het notuleren en andere vaardigheden voor de functie eigen te maken.

Vrijwilligersfuncties
Het besturen van de vereniging en vertegenwoordigen van de huurders is vrijwilligerswerk.
HV Schiphoorn kent een vrijwilligersbeleid waaronder een vrijwilligersvergoeding en opleidingsmogelijkheden onder meer door het volgen van cursussen bij de Woondbond
Ook heeft het bestuur de intentie om één keer per jaar een studieavond te organiseren.

Samenstelling bestuur:

Peter Huster, voorzitter
Ed Krijtenberg, secretaris
Simon de Gier, algemeen bestuurslid
Lenie Harteveld-Colpa, algemeen bestuurslid
Desiree Stolk, algemeen bestuurslid
Vacature 1
Vacature 2

Alle genoemde bestuursleden zijn tevens huurdersvertegenwoordigers

Ben jij lid van een huishouden van 18 jaar of ouder dat een huurwoning huurt bij Wonen Midden-Delfland in Den Hoorn of Schipluiden dan gaan wij graag met jou in gesprek over een functie binnen het bestuur van HV Schiphoorn. Het werk van huurdersvertegenwoordiger is leuk, uitdagend en leerzaam. Het is een belangrijke maatschappelijk vrijwilligersfunctie, waarbij je werkzaam bent binnen wettelijke kaders (Wet op het overleg huurders verhuurder en de Woningwet 2015)
HV Schiphoorn kent voor haar bestuursleden een vrijwilligersbeleid met een -vergoeding en een scholingsregeling.

Stuur je reactie via onze contactpagina


Vergadering over plattegromd
foto
© Syda Productions | Dreamstime.com
Terug naar de inhoud