Communicatiemiddelen - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Communicatiemiddelen

Voor de huurder / leden
HV Schiphoorn informeert haar achterban via de volgende middelen:

Informatie via Wonen Midden-Delfland
Via het informatiebulletin van Wonen Midden-Delfland worden alle huurders op de hoogte gehouden van de activiteiten van HV Schiphoorn. Meestal met een verwijzing naar de website waar meer informatie te vinden is.

Internet
Website
HV Schiphoorn heeft een website die voor iedereen toegankelijk is. Op deze website staat algemene informatie over de vereniging, de agenda en het programma van de thema-avonden. Nieuwsbrieven en andere nieuwswaardigheden staan op de blog "actualiteiten".

Facebook
Ook de facebookpagina van HV Schiphoorn is voor iedereen toegankelijk. Nieuwe berichten op de website worden hier aangekondigd.

E-mail
HV Schiphoorn kan via de contacpagina op de website per e-mail bereikt worden.

Digitale nieuwsbrief / informatie per e-mail
Leden die expliciet aangegeven hebben de digitale nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen, krijgen 2 tot 3 keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Ook krijgen ze actuele informatie via de e-mail als dat nodig is.
Leden die zich voor de nieuwbrief opgegeven hebben, krijgen dus meer informatie.

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet geef u dan op via het formulier op onze homepage

Heeft u de laatste tijd nog geen nieuwsbrief ontvangen maar zich in het verleden wel ervoor opgegeven, dan kunt u via de e-mail ons vragen wat de reden is. U kunt zcht natuurlijk ook gelijk opnieuw opgeven.

Leden die zich voor de nieuwsbrief hebben opgegeven en leden die na 15 mei 2016 lid zijn geworden, krijgen de uitnodiging voor de thema-avonden ook per e-mail.

Huurderskrant / prentbriefkaart
Twee keer per jaar, in februari en augustus, bezorgt HV Schiphoorn een prentbriefkaart of een huurderskrant (nieuwsbrief) bij haar leden.
Hier worden de geplande thema-avonden aangekondigd met datum, aanvangstijd en locatie. En indien bekend ook het thema.


Voor nieuws: Ga naar ACTUEEL
Of geïnteresseerd in onze agenda?


Uit het jaarwerkplan 2018:

HV Schiphoorn heeft de volgende wijze van communiceren naar de leden:
-          Via de nieuwsrubriek op de website geeft zij de actuele zaken van de diverse overleggen weer en verantwoordt zij zich over haar beleid en standpunten hierin. Huurders kunnen hierop door middel van e-mail reageren.
-          HV Schiphoorn ondersteunt haar internetactiviteiten door middel van facebook en via twitter.
-          HV Schiphoorn schrijft regelmatig een stukje in de nieuwsbrieven van Wonen Midden-Delfland
-          HV Schiphoorn houdt in mei/juni inloopavonden in Schipluiden en Den Hoorn voor haar leden en huuders.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu