Communicatiemiddelen - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Communicatiemiddelen

Voor de leden (huurder)
De inhoud van deze pagina is verouderd en zal binnenkort bijgewerkt worden

HV Schiphoorn informeert haar achterban via de volgende middelen:

Papieren nieuwsbrief/ prentbriefkaart
Leden van HV Schiphoorn worden over de ativiteiten van de vereniging op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven die op het woonadres van het lid bezorgd worden. Korte informatie of uitnodigingen worden door middel van een prentbriefkaart gedaan.

Informatie via Wonen Midden-Delfland
Via het informatiebulletin van Wonen Midden-Delfland worden alle huurders op de hoogte gehouden van de activiteiten van HV Schiphoorn. Meestal met een verwijzing naar de website waar meer informatie te vinden is.

Internet
Website
HV Schiphoorn heeft een website die voor iedereen toegankelijk is. Op deze website staat algemene informatie over de vereniging, de agenda en het programma van de thema-avonden. Nieuwsbrieven en andere nieuwswaardigheden staan op de blog "actualiteiten".

Facebook
Ook de facebookpagina van HV Schiphoorn is voor iedereen toegankelijk. Nieuwe berichten op de website worden hier aangekondigd.

E-mail
HV Schiphoorn kan via de contacpagina op de website per e-mail bereikt worden.

Digitale nieuwsbrief / informatie per e-mail
Voor sommige onderwerpen willen bepaalde leden of belangstellenden op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen. Hiervoor kunnen deze leden zich opgeven voor een nieuwsbrief of informatie per e-mail. Dit is altijd voor een bepaalde tijd.
HV Schiphoorn houdt geen langdurige e-mailadressenlijsten bij. Zie ook onze privacy verklaring.


Voor nieuws: Ga naar ACTUEEL
Of geïnteresseerd in onze agenda?


Op 12 januari 2022 heeft HV Schiphoorn een nieuwsbrief naar haar leden gestuurd.
Heeft u de nieuwsbrief gemist: Meldt u aan:


Terug naar de inhoud