Overlegteam - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overlegteam

Over HV Schiphoorn
Overlegteam
Het overleg met de verhuurder wordt gevoerd door het overlegteam. Het overlegteam wordt gevormd door meerdere bestuursleden aangevuld door leden die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. Dat kan een specifiek onderwerp voor een advies zijn, bijvoorbeeld als Wonen Midden-Delfland het ZAV-beleid (klusregels) wil wijzigen. Maar het kan ook voor een jaarlijks terugkerend onderwerp zijn waarover HV Schiphoorn met Wonen Midden-Delfland overleg voert, bijvoorbeeld over het huurbeleid of het jaarlijks onderhoudsplan.

Een overlegteam bestaat bij voorkeur uit zeven en maximaal negen leden, maar minder komt vaker voor. De leden van het overlegteam die geen bestuurslid zijn, worden benoemd door de algemene vergadering, meestal de thema-avond waar het onderwerp besproken wordt. Als er veel belangstellenden onder de niet-bestuursleden zijn, dan worden er voor de niet-lidplaatsen verkiezingen gehouden.

Bijzonder overlegteam
Indien een bepaalde groep huurders een bepaald belang willen behartig en, bijvoorbeeld als hun woning gesloopt of gerenoveerd wordt, kan een overlegteam gevormd worden uit de bewoners van het betreffende complex of buurt. De leden van dit overlegteam worden gekozen door de huurders van het complex of buurt. In dit overlegteam zit verder minstens één en maximaal twee bestuursleden.
Samenwerken in het overlegteam
foto:
© Robert Kneschke | Dreamstime.com
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu