Overzicht / jaarverslag 2020 - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Overzicht / jaarverslag 2020

Voor de leden (huurder)
HV Schiphoorn in 2020 (jaarverlag)
Het jaar begon goed met het opstellen en tekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze werd nu door alle drie de partijen, namelijk Wonen Midden-Delfland en de beide huurdersverenigingen ondertekend. Belangrijk is dat de gelijkwaardigheid van alle partijen geborgd is. Jammer is wel dat door de coronacrisis voor dit jaar niet alles volgens plan door kon gaan.
Eén van de belangrijkste taken van een huurdersorganisatie is het geven van advies op het beleid van de verhuurder. Zo hebben we een advies gegeven op het huurbeleid voor 2020. De gesprekken hierover begonnen voor dit jaar al vroeg, zodat veel zaken doorgesproken konden worden, zoals huurbevriezing voor sommige huurders.  In het verlengde hiervan gaven we advies over het beleid dat gevoerd wordt als er als gevolg van de coronacrisis huurachterstand opgelopen wordt.
Verder gaven wij voor de derde keer een advies over het gasloos koken, doordat er steeds een verschil van mening was tussen de huurdersverenigingen en de verhuurder over de praktische opvolging van de adviesaanvraag. Uiteindelijk zijn we eruit gekomen. Driemaal is scheepsrecht, zeggen ze wel.
Ook hebben we een advies gegeven over de overname van het bezit van Vestia in Maasdijk. Wij denken dat het een goede zaak is dat huurwoningen op deze manier in onze regio worden behouden. Wij vinden het wel belangrijk dat toegezegd is dat het niet ten koste gaat van de volkshuisvestelijke opdracht van WMD in de gemeente Midden-Delfland, waaronder de kernen Schipluiden en Den Hoorn. Onze collega’s uit Maasland gaan de belangen van die huurders behartigen.
Naast het officiële reguliere overleg waar we het collectieve belang van alle huurders behartigen, zijn we ook betrokken geweest bij het overleg dat specifiek op complexen of buurten is gericht. Waar nodig en mogelijk hebben we incidenteel een het belang van een individuele huurder behartigt.
Het overleg tussen de huurdersorganisaties, de woningcorporatie en de gemeente - tripartietoverleg - werd voor een groot deel schriftelijk gedaan. De prestatieafspraken voor 2021 werden tijdens een themadag gedaan. Deze werd begeleid door een onafhankelijke voorzitter. Op deze manier hebben we als huurdersvereniging onze standpunten goed duidelijk gemaakt.
Wat betreft het bestuur is in 2020 één bestuurslid afgetreden, zodat er tot eind van het jaar een vacature was
Terug naar de inhoud