Online ledenvergadering 10 mei 2021 - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Online ledenvergadering 10 mei 2021

Voor de leden (huurder)
UW UITNODIGING VOOR DE LEDENVERGADERING 10 mei 2021
 
VOORJAARSVERGADERING  /   HUURDERSCAFÉ DIT JAAR ONLINE (DIGITAAL)
 
Het zal nog wel enige tijd duren voordat we weer in een grote groep samen kunnen komen en onze huurderscafés samen met onze ledenvergadering kunnen organiseren. Voor onze vereniging is het wel belangrijk dat we met elkaar in contact blijven en dat we onze ledenvergadering houden.
 
Dit jaar houden wij onze voorjaarsvergadering digitaal.
Wellicht voor u misschien juist een reden om deze bij te wonen.
Wij houden deze vergadering op maandag 10 mei 2021 om 19:00 uur.
Meedoen Hoe doet u mee? U stuurt voor 26 april 2021 een e-mail naar hvschiphoorn@gmail.com met de volgende gegevens: Uw naam, uw adres, uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Schrijf in het onderwerp: Deelname Voorjaarsvergadering-digitaal. Heeft u een huisgenoot van 16 jaar of ouder en wil die de vergadering (ook) bijwonen, dan mag dat. Wel heeft ieder huishouden (lid) slechts één stem in de vergadering. Kunt u niet digitaal deelnemen, maar wilt u wel betrokken worden dan kunt u bijvoorbeeld een familielid vragen u in de vergadering te vertegenwoordigen. Die kan dan namens u vragen stellen of op onderwerpen reageren, die wij dan tijdens de vergadering kunnen beantwoorden. Voor een eventuele stem kunt u alleen een ander lid machtigen. Maar uw inbreng nemen wij mee in het bepalen van onze standpunten.

Hoe werkt het?
Als deelnemer meldt u zich aan met de gegevens die wij in een e-mail aan u via online-alv sturen. U logt in met een sms code-die u bij het aanmelden op uw mobiele telefoon krijgt. U doet dan op afstand mee met de vergadering. Uw inbreng doet u via een chatfunctie. Hoe stel ik een vraag of maak in een opmerking De vraag stelt u via de chatfunctie, dus eigenlijk net zo als op Whats-app of SMS. De voorzitter brengt uw vraag of opmerking op het juiste moment in de vergadering.
Meer informatie zie instuctiefimpjes "kies de filmpjes met "Ik ben deelnemer aan een online-alv" (zie hieronder).
Ben ik in beeld
Het is in principe niet de bedoeling dat u in beeld bent. Indien het nodig is, kan de voorzitter in overleg met u besluiten u wel uitzendrechten te geven. Dat kan indien uw vraag of opmerking van uw zijde een wat langere toelichting nodig heeft.
 
Meer informatie
Voor verdere informatie zal het bestuur een speciale pagina op onze website hvschiphoorn.nl maken. U kunt u zich dan op de vergadering voorbereiden.
 
Het programma / de agenda
1. HV Schiphoorn in 2020 (jaarverslag; resultatenrekening; hoe was het overleg met verhuurder en gemeente)
2. HV Schiphoorn in 2021 (wat willen we en waar staan we voor; hoe gaan we het overleg met verhuurder en gemeente in)
3. Bevestiging / benoeming bestuursleden
4. Benoeming kascommissie
5. Vragen en opmerkingen van de deelnemers
6. Wat verder ter tafel / in beeld komt
 
De vergadering wordt gehouden via online-alv. HV Schiphoorn heeft, in het kader van de AGV, met hen een verwerkingsovereenkomst.
Terug naar de inhoud