Werkgroepen met huurders - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Werkgroepen met huurders

Over HV Schiphoorn
Werkgroepen met huurders
In de samenwerkingsovereenkomst die HV Schiphoorn (samen met HVM) met Wonen Midden-Delfland heeft, is afgesproken dat jaarlijks sommige onderwerpen in een werkgroepe beproken worden. Zo'n werkgroep bestaat vooral uit huurders die niet in het bestuur zitten.

Indien een werkgroep gevormd wordt, krijgen huurders via Wonen Mideen-Delfland namens de huurdersverenigingen, een uitnodiging.
Samenwerken in het overlegteam
foto:
© Robert Kneschke | Dreamstime.com
Terug naar de inhoud