Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Wonen Midden-Delfland verhoogt huur met gemiddeld 1,6%

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
Tags: Huurverhoging2018
Net zoals alle voorgaande jaren, valt ook dit jaar voor 1 mei de aanzegging voor de huurverhoging op de deurmat van alle huurders van Wonen Midden-Delfland. Dit jaar mogen de huren van een woningcorporatie gemiddeld met maximaal de 2,4% stijgen. Dit wordt de huursom genoemd. De individuele sociale huurwoning mag maximaal 5,4% stijgen, maar dat geldt alleen voor huurders met een jaarinkomen hoger dan 41.056 euro. Voor huishoudens met een lager inkomen is dat nog steeds maximaal 3,9%

Huurverhoging afhankelijk van percentage maximaal
Het gaat dus om maximale huurverhogingen en de woningcorporatie wordt in principe niets opgelegd. Een woningcorporatie heeft de ruimte om tot de maximale huurverhoging de huren te verhogen. Wonen Midden-Delfland wil voor 2018 de huren gemiddeld met 1,6% laten stijgen. Verder zet ze de maximale huurverhoging op 3,5% voor alle huishoudens. Hoe hoog voor een huishouden de uiteindelijke huurverhoging is, is afhankelijk van het percentage dat een huurder van de maximale huurprijs betaalt. Dat is tussen de 0,5% voor huurders die al meer dan 85% van de maximale huur betalen en 3,5% voor de huurders die minder dan 55% van de maximale huur betalen.
 

Historishe huurverschillen rechttrekken
HV Schiphoorn is er een voorstander van dat huishoudens die in een gelijkwaardige woning wonen ook een gelijke huur betalen. Voor huishoudens met een laag inkomen is huurtoeslag mogelijk. HV Schiphoorn heeft dan ook een positief advies afgegeven voor de huurdifferentiatie zodat historisch  gegroeide huurverschillen steeds iets rechtgetrokken worden.
 
Verder heeft Wonen Midden-Delfland een huurbeleid voor langere termijn. Daarin is in overleg met de huurdersorganisaties vastgelegd dat Wonen Midden-Delfland de huren gematigd doet stijgen met gemiddeld maximaal 0,2%-punt boven de inflatie. Dat doet zij nu ook.

Keuze voor duurzaamheid en betaalbaarheid
Wonen Midden-Delfland heeft samen met de gemeente en huurdersorganisaties keuzes gemaakt. Zo investeert Wonen Midden-Delfland stevig in duurzaamheid. Woningen worden zonder directe huurverhoging energiezuinig gemaakt. De streefhuren zijn teruggebracht naar 75% van de maximaal redelijke huurprijs. Bij mutatie wordt 70% onder de tweede aftoppingsgrens (640,14 euro) verhuurd aan huishoudens die recht op huurtoeslag hebben.

Evaluatie huurbeleid
HV Schiphoorn staat achter dit beleid om de vrijkomende woningen voor de werkelijke doelgroepen beschikbaar en betaalbaar te houden. HV Schiphoorn wil in het najaar van 2018 het effect en de gevolgen van dit beleid evalueren.
Terug naar de inhoud