Hoe gaat dat overleg

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoe gaat dat overleg

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door Redacteur in Overleg · 14 januari 2022
Tags: Overleg;procedures;
Hoe gaat nu dat overleg met de verhuurder?
Voor een prettig en nuttig overleg hebben wij met Wonen Midden-Delfland drie vormen van overleg afgesproken.

Het reguliere overleg is er zes keer per jaar. De datums van dit overleg staan vast. Hier wordt het beleid van Wonen Midden-Delfland uitgebreid besproken. Eén week voor het reguliere overleg houden wij een bestuursvergadering. De voorzitter en secretaris kunnen dan standpunten naar het overleg meenemen die door de bestuursleden samen bepaald zijn. Zo zorgen we er voor dat uw belang goed in de gaten gehouden wordt.

Bij belangrijke beleidswijzigingen geven we daarna een advies waar de verhuurder serieus iets mee moet doen. Onze ervaring is dat vaak een groot deel van onze inbreng en adviezen worden overgenomen of dat er iets mee wordt gedaan.

Als een beleidswijziging ingrijpend, nieuw of erg uitgebreid is dan wordt dat eerst in een vooroverleg besproken. Zo’n vooroverleg is er ook als de huurdersverenging iets belangrijk naar voren brengt. Zo kunnen wij dus het initiatief nemen om een onderwerp op de agenda te zetten.

Een derde vorm van overleg is het bewonersoverleg. Daar gaat het over vragen die huurders aan ons gesteld hebben. Het gaat dan niet om het algemeen beleid, maar om zaken die op complex-, wijk- of straatniveau afspelen.

Wat doen we nog meer?
Het kan zijn dat bij u iets speelt wat te maken heeft met uw huurwoning. U heeft dit aan Wonen Midden-Delfland voorgelegd, maar u vindt dat u er samen niet uitkomt. U kunt dat dan aan ons melden. Wij luisteren naar u en vragen ook naar het standpunt van de verhuurder. Wij geven dan de verhuurder het advies over een eventueel vervolg. Wij doen dat vanuit onze ervaring en de kennis die wij hebben. Soms is het nodig dat wij voor ons advies zelf meer deskundige ondersteuning nodig hebben. Dat is een van de redenen dat wij lid zijn van de Nederlandse Woonbond.

Het is de bedoeling dat na ons contact met u en Wonen Midden-Delfland, de verhuurder weer contact met u opneemt. Uiteraard krijgt u ook het advies of ons standpunt dat wij de woningcorporatie hebben gegeven.

Als wij van meerdere leden gelijke meldingen krijgen dan nemen we dat ook mee in het bewonersoverleg. Soms kan dat een reden zijn dat Wonen Midden-Delfland haar beleid aanpast. Dan wordt het weer onderdeel van het reguliere overleg. In dat geval hebben alle huurders er uiteindelijk wat aan.



There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Terug naar de inhoud