Huurdifferentiatie voor: gelijke kwaliteit - gelijke huur

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Huurdifferentiatie voor: gelijke kwaliteit - gelijke huur

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door Redacteur in Huurdersbelang · 28 februari 2022
Tags: Huurverhoging;differentiatie;streefhhur
HV Schiphoorn vindt dat woningen van gelijke kwaliteit een gelijke huur moeten hebben, waarbij huurders afhankelijk van hun inkomen huurtoeslag kunnen krijgen. In de praktijk is dat niet het geval. Dit komt doordat er door de jaren heen steeds andere regels zijn voor de aanvangshuur. Zo kan een huurder 65% van de huur betalen die bij de kwaliteit van de woning hoort, terwijl iemand anders 85% van de huur betaalt die bij de kwaliteit van de woning hoort. Het puntensysteem, officieel het woningwaarderingsstelsel, bepaalt de kwaliteit van de woning.

Wonen Midden-Delfland streeft er naar dat een sociale huurwoning van ouder dan 5 jaar een huur heeft van 75% van de maximale huur die bij de kwaliteit van de woning hoort. Dat is de streefhuur. Daarom nemen wij jaarlijks in ons advies mee dat huurders die minder dan de streefhuur betalen een hoger percentage huurverhoging krijgen en de huurders die meer dan de streefhuur betalen een lager percentage krijgen, zodat van beiden de huur wat meer richting de streefhuur gaat.

Naast de maximale huur van een woning die het puntenstelsel bepaalt en de streefhuur van een woning die de verhuurder bepaalt, is er ook een huurgrens voor sociale woningen. Deze huurgrens is in 2022 € 763,47. Huurwoningen die een hogere huur hebben, worden ook wel vrije sectorwoningen genoemd. Toch zijn er huurders van een sociale woning met een huur boven de huurgrens. Dat komt onder andere door de inkomensafhankelijke huurverhoging die Wonen Midden-Delfland in het verleden hanteerde. Dat doet ze de laatste jaren niet meer, hoewel het wel mag. Wij vinden dat als door omstandigheden het inkomen van een huurder sterk daalt en binnen de doelgroepsinkomen valt, de huur aangepast moet worden. Dit nemen wij onder andere ook mee in het overleg en ons advies.


There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Terug naar de inhoud