Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Gasloos

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Wat betreft het gasloos maken, moeten we onderscheid maken tussen het gasloos maken van de keuken (het koken) en het totaal gasloos maken van de woning (dus ook verwarming en warm water)

Gasloos koken:
Bij mutatie van de woning verwijdert Wonen Midden-delfland het gas uit de keuken. Als een zittende huurder een nieuwe keuken krijgt, biedt Wonen Midden-Delfland ook aan de keuken gasloos te maken, maar dit wordt niet verplicht. Voorts kunnen huurders die, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, het gas uit de keuken willen, een verzoek indienen om in de keuken het gas af te sluiten en een voorziening voor elektrisch koken aan te brengen. Uiteraard moet de huurder wel zelf voor een nieuw kooktoestel en eventueel nieuwe pannen zorgen.
Een zittende huurder is dus niet verplicht om van het gas af te gaan, maar kan dit dus wel.
De huurdersverenigingen uit Maasland en Schipluiden-Den Hoorn hebben met Wonen Midden-Delfland afgesproken dat de aansluiting zodanig is dat ruim aan de kookbehoeften van ons kan voldaan.

Het volledig gasloos maken van de woning
Hierin herkent onze woningcorporatie de eindstreep van 2030 niet. Zij zeggen hierover:
"Op dit moment is de gemeente, samen met een aantal andere partijen, bezig om te verkennen hoe straks de transitie plaats moet/kan gaan vinden.
Hiervoor is een startnotitie geschreven en besproken in de gemeenteraad van 19 mei. De gemeente moet in 2021 duidelijkheid geven hoe ze de transitie op wijkniveau zien. De gemeente Midden-Delfland heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 geheel gasloos te zijn. Inmiddels is voor hen ook wel duidelijk dat dit waarschijnlijk niet haalbaar is."

Wonen Midden-Delfland is zich bewust dat op termijn onze woningen van het gas af moeten, maar hierop hebben we nog geen beleid en/of planning gemaakt. Dit volgt pas nadat er duidelijkheid komt over de mogelijke warmtebronnen in Midden-Delfland.


Terug naar de inhoud