Overleg - Actueel - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Corporatie, huurders en gemeente tekenen prestatieafspraken Midden-Delfland 2017

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Prestatieafspraken
Het betaalbaar houden van de huren in Midden-Delfland. Dat is een van de zaken waar Wonen Midden-Delfland, de Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn, de Huurdersvereniging Maasland en de gemeente prestatieafspraken voor 2017 over maakten. Ze ondertekenden die afspraken dinsdag 13 december 2016.
 
Het is voor het eerst dat deze partijen afspraken maken die een jaar gelden. De prestatieafspraken zijn concrete maatregelen, gebaseerd op de ambities uit de Woonagenda. Belangrijk speerpunt voor alle partijen is dat minimaal 70% van de toegewezen woningen in 2017 een betaalbare huur hebben (maximaal €628, prijspeil 2016). Ook stopt Wonen Midden-Delfland met de verkoop van corporatiewoningen. De vraag naar sociale huurwoningen is hoog. Het is daarom van belang om zuinig te zijn op de bestaande woningen.
 
Duurzaamheid is een belangrijk thema in de prestatieafspraken. Hiermee bevordert Wonen Midden-Delfland zowel de duurzaamheid als de betaalbaarheid van de huizen. In 2017 investeert Wonen Midden-Delfland €1,7 miljoen in het verduurzamen van bestaande woningen. Voor de komende vier jaar is die investering €6,6 miljoen. Over het ambitieniveau voor nieuwbouwwoningen gaan de partijen in het eerste kwartaal van 2017 in gesprek.


Meer woningzoekenden naar Midden-Delfland door woonvisie Delft

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Delft
Volgens de Delftse wethouder De Prez weet de gemeente Midden-Delfland dat inwoners met een kleine beurs uit zijn gemeente het liefst in hun eigen dorp blijven wonen. Wat dat laatste betreft is niets minder waar. Ook is tijdens het tripartite overleg besproken dat er meer huurwoningen in de sociale huursector moeten komen.

HV Schiphoorn stemt in met scheiding woningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Vrijesector:DAEB;lagemiddeninkomens
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn staat achter het overhevelen van een aantal sociale huurwoningen naar de vrije sector. Op deze manier kan de groep lage middeninkomens die anders tussen wal en schip vallen, in onze kernen een voor hen bereikbare woning krijgen.

Is kleiner bouwen mogelijk?

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Nieuwbouw;betaalbaar
De nieuwbouw woningen die Wonen Midden-Delfland het komende jaar in de verhuur brengt, hebben een dergelijke huur dat het nog net een sociale huurwoning genoemd mag worden. Dit betekent dat huurders met recht op huurtoeslag niet in aanmerking komen voor deze woningen.

Eengezinswoningen voor startende gezinnen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
HV Schiphoorn denkt dat een mogelijkheid om jonge gezinnen aan de kernen te binden, de huurprijs van sommige eengezinswoningen af te laten hangen van de gezinsgrootte.

Ook HV Schiphoorn wil jongerenwoningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
HV Schiphoorn ziet graag dat Wonen Midden-Delfland onderzoek doet naar de mogelijkheden te voorzien in woningen voor jongeren tot 23 jaar.

De eerste stappen naar nieuwe prestatieafspraken

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Prestatieafspraken
Nieuwbouw en dan welke woningen en vooral ook voor wie; renovatie en dan met name energiezuiniger maken; werken aan de leefbaarheid van de woonomgeving; wel of geen extra woningen in de vrije sector; verkopen van woningen, etcetra. Waar gaat de komende jaren onze woningcorporatie in onze gemeente de nadruk op leggen?

HV Schiphoorn - Nieuwsbrief juni 2016

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Sociale verhuurders en de gemeentes maken afspraken over wat er de komende periode van de woningcorporatie en de gemeente verwacht wordt. Dus ook Wonen Midden-Delfland en de Gemeente Midden-Delfland maken zulke afspraken. Sinds de nieuwe Woningwet heeft de huurder daarin veel te zeggen.

Invloed op het beleid van de verhuurder – een verantwoording voor het gevoerde overleg

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Verantwoording;overleg
Eind 2015 informeerde Wonen Midden-Delfland de huurdersvereniging dat zij van plan is de algemene voorwaarden te wijzigen en kwam met het voorstel. HV Schiphoorn kon zich daar helemaal niet in vinden: veel te eenzijdig. Onevenwichtig. De verplichtingen van de huurder kamen uitgebreid aan bod, maar die van de verhuurder werden nauwelijks genoemd.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu