Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Huurverhoging in Coronatijden

Wonen Midden-Delfland heeft de huuraanzeggingen in april verstuurd. Zij houden, ondanks de coronacrisis, de afgeproken huurverhogingen aan. Dit ook omdat zij de doelstellingen voor onderhoud, woningbouw en duurzaamheid wil blijven bereiken.
Verder heeft Wonen Midden-Delfland de mogelijkheden bij huurachterstanden, tijdelijk, verruimd.
Voorzitter | 31/5/2020

Gasloos

Wat betreft het gasloos maken, moeten we onderscheid maken tussen het gasloos maken van de keuken (het koken) en het totaal gasloos maken van de woning (dus ook verwarming en warm water)
Voorzitter | 31/5/2020

Uiteindelijk positief advies gasloos koken

Onder druk van het structureel overleg heeft Wonen Midden-Delfland het gasloos maken van de keukens opgeschort tot 21 april 2020 omdat dan een structureel overleg gepland stond waar dit besproken zou worden. Wonen Midden-Delfland heeft namelijk een nieuw advies gegeven.
Voorzitter | 14/5/2020

Meer woningzoekenden naar Midden-Delfland door woonvisie Delft

Volgens de Delftse wethouder De Prez weet de gemeente Midden-Delfland dat inwoners met een kleine beurs uit zijn gemeente het liefst in hun eigen dorp blijven wonen. Wat dat laatste betreft is niets minder waar. Ook is tijdens het tripartite overleg besproken dat er meer huurwoningen in de sociale huursector moeten komen.
Voorzitter | 6/11/2016

HV Schiphoorn stemt in met scheiding woningen

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn staat achter het overhevelen van een aantal sociale huurwoningen naar de vrije sector. Op deze manier kan de groep lage middeninkomens die anders tussen wal en schip vallen, in onze kernen een voor hen bereikbare woning krijgen.
Voorzitter | 5/11/2016

Is kleiner bouwen mogelijk?

De nieuwbouw woningen die Wonen Midden-Delfland het komende jaar in de verhuur brengt, hebben een dergelijke huur dat het nog net een sociale huurwoning genoemd mag worden. Dit betekent dat huurders met recht op huurtoeslag niet in aanmerking komen voor deze woningen.
Voorzitter | 1/11/2016
Terug naar de inhoud