Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Meer woningzoekenden naar Midden-Delfland door woonvisie Delft

Volgens de Delftse wethouder De Prez weet de gemeente Midden-Delfland dat inwoners met een kleine beurs uit zijn gemeente het liefst in hun eigen dorp blijven wonen. Wat dat laatste betreft is niets minder waar. Ook is tijdens het tripartite overleg besproken dat er meer huurwoningen in de sociale huursector moeten komen.
Voorzitter | 6/11/2016

HV Schiphoorn stemt in met scheiding woningen

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn staat achter het overhevelen van een aantal sociale huurwoningen naar de vrije sector. Op deze manier kan de groep lage middeninkomens die anders tussen wal en schip vallen, in onze kernen een voor hen bereikbare woning krijgen.
Voorzitter | 5/11/2016

Is kleiner bouwen mogelijk?

De nieuwbouw woningen die Wonen Midden-Delfland het komende jaar in de verhuur brengt, hebben een dergelijke huur dat het nog net een sociale huurwoning genoemd mag worden. Dit betekent dat huurders met recht op huurtoeslag niet in aanmerking komen voor deze woningen.
Voorzitter | 1/11/2016

De eerste stappen naar nieuwe prestatieafspraken

Nieuwbouw en dan welke woningen en vooral ook voor wie; renovatie en dan met name energiezuiniger maken; werken aan de leefbaarheid van de woonomgeving; wel of geen extra woningen in de vrije sector; verkopen van woningen, etcetra. Waar gaat de komende jaren onze woningcorporatie in onze gemeente de nadruk op leggen?
Voorzitter | 8/7/2016

HV Schiphoorn - Nieuwsbrief juni 2016

Sociale verhuurders en de gemeentes maken afspraken over wat er de komende periode van de woningcorporatie en de gemeente verwacht wordt. Dus ook Wonen Midden-Delfland en de Gemeente Midden-Delfland maken zulke afspraken.
Sinds de nieuwe Woningwet heeft de huurder daarin veel te zeggen.
Voorzitter | 26/6/2016
Terug naar de inhoud