Actueel - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

HV Schiphoorn stemt in met scheiding woningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Vrijesector:DAEB;lagemiddeninkomens
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn staat achter het overhevelen van een aantal sociale huurwoningen naar de vrije sector. Op deze manier kan de groep lage middeninkomens die anders tussen wal en schip vallen, in onze kernen een voor hen bereikbare woning krijgen. Ook woningen die voor bijzondere doelgroepen gebouwd of aangepast zijn, blijven breed inzetbaar door een aantal daarvan in de vrije sector onder te brengen. De huur van deze speciale woningen zullen naar draagkracht bepaald worden.
 
De nieuwe Woningwet dwing sociale verhuurders zich te richten op hun kerntaak: het voorzien van woningen voor hen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien. Om dat duidelijk te maken, moeten woningcorporaties hun sociale woningen en de gebouwen die zij commercieel verhuren scheiden. Deze scheiding kunnen zij eenmalig per 2017 doen.
 
De scheiding kan op verschillende manieren gebeuren. Eén daarvan is de administratieve scheiding, waarbij de woningen binnen twee aparte administraties ondergebracht worden maar eigendom blijven van één organisatie. Dit betekent onder andere dat de huurders van deze woningen door HV Schiphoorn vertegenwoordigd blijven.


Is kleiner bouwen mogelijk?

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Nieuwbouw;betaalbaar
De nieuwbouw woningen die Wonen Midden-Delfland het komende jaar in de verhuur brengt, hebben een dergelijke huur dat het nog net een sociale huurwoning genoemd mag worden. Dit betekent dat huurders met recht op huurtoeslag niet in aanmerking komen voor deze woningen.

Eengezinswoningen voor startende gezinnen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
HV Schiphoorn denkt dat een mogelijkheid om jonge gezinnen aan de kernen te binden, de huurprijs van sommige eengezinswoningen af te laten hangen van de gezinsgrootte.

Ook HV Schiphoorn wil jongerenwoningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
HV Schiphoorn ziet graag dat Wonen Midden-Delfland onderzoek doet naar de mogelijkheden te voorzien in woningen voor jongeren tot 23 jaar.

HV Schiphoorn heeft nieuw huishoudelijk reglement

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Tags: HR
De algemene vergadering van 1 september heeft een nieuw huishoudelijk reglement (HR) vastgesteld. In het HR van HV Schiphoorn wordt de gang van zaken binnen de vereniging geregeld:

HV Schiphoorn wil nieuw Huishoudelijk Reglement op 1 september

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Tags: huurders
HV Schiphoorn wil meer leden (huurders) betrekken bij het overleg met de verhuurder. Daarom wil ze het mogelijk maken om met overlegteams het overleg met de verhuurder in te gaan. In een overlegteam voegen een aantal leden (huurders) zich bij het bestuur

De eerste stappen naar nieuwe prestatieafspraken

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Prestatieafspraken
Nieuwbouw en dan welke woningen en vooral ook voor wie; renovatie en dan met name energiezuiniger maken; werken aan de leefbaarheid van de woonomgeving; wel of geen extra woningen in de vrije sector; verkopen van woningen, etcetra. Waar gaat de komende jaren onze woningcorporatie in onze gemeente de nadruk op leggen?

HV Schiphoorn - Nieuwsbrief juni 2016

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Sociale verhuurders en de gemeentes maken afspraken over wat er de komende periode van de woningcorporatie en de gemeente verwacht wordt. Dus ook Wonen Midden-Delfland en de Gemeente Midden-Delfland maken zulke afspraken. Sinds de nieuwe Woningwet heeft de huurder daarin veel te zeggen.

Invloed op het beleid van de verhuurder – een verantwoording voor het gevoerde overleg

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Verantwoording;overleg
Eind 2015 informeerde Wonen Midden-Delfland de huurdersvereniging dat zij van plan is de algemene voorwaarden te wijzigen en kwam met het voorstel. HV Schiphoorn kon zich daar helemaal niet in vinden: veel te eenzijdig. Onevenwichtig. De verplichtingen van de huurder kamen uitgebreid aan bod, maar die van de verhuurder werden nauwelijks genoemd.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu