Actueel - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ook HV Schiphoorn wil jongerenwoningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
HV Schiphoorn ziet graag dat Wonen Midden-Delfland onderzoek doet naar de mogelijkheden te voorzien in woningen voor jongeren tot 23 jaar. Deze woningen mogen een maximale (aanvangs)huur van 409 euro hebben, zodat de jongeren recht op huurtoeslag hebben en de woning voor hen betaalbaar is.
Aan deze woningen kan wat betreft HV Schiphoorn een jongerencontract gekoppeld worden, zodat de jongerenwoningen voor de betreffende doelgroep beschikbaar blijven. HV Schiphoorn vindt wel dat de woningcorporatie zich moet inpsannen het mogelijk te maken dat deze jongeren binnen vijf jaar, de duur van het contract, doorstromen naar een woning met een gewone huurovereenkomst.HV Schiphoorn heeft nieuw huishoudelijk reglement

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Tags: HR
De algemene vergadering van 1 september heeft een nieuw huishoudelijk reglement (HR) vastgesteld. In het HR van HV Schiphoorn wordt de gang van zaken binnen de vereniging geregeld:

HV Schiphoorn wil nieuw Huishoudelijk Reglement op 1 september

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Tags: huurders
HV Schiphoorn wil meer leden (huurders) betrekken bij het overleg met de verhuurder. Daarom wil ze het mogelijk maken om met overlegteams het overleg met de verhuurder in te gaan. In een overlegteam voegen een aantal leden (huurders) zich bij het bestuur

De eerste stappen naar nieuwe prestatieafspraken

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Prestatieafspraken
Nieuwbouw en dan welke woningen en vooral ook voor wie; renovatie en dan met name energiezuiniger maken; werken aan de leefbaarheid van de woonomgeving; wel of geen extra woningen in de vrije sector; verkopen van woningen, etcetra. Waar gaat de komende jaren onze woningcorporatie in onze gemeente de nadruk op leggen?

HV Schiphoorn - Nieuwsbrief juni 2016

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Sociale verhuurders en de gemeentes maken afspraken over wat er de komende periode van de woningcorporatie en de gemeente verwacht wordt. Dus ook Wonen Midden-Delfland en de Gemeente Midden-Delfland maken zulke afspraken. Sinds de nieuwe Woningwet heeft de huurder daarin veel te zeggen.

Invloed op het beleid van de verhuurder – een verantwoording voor het gevoerde overleg

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Verantwoording;overleg
Eind 2015 informeerde Wonen Midden-Delfland de huurdersvereniging dat zij van plan is de algemene voorwaarden te wijzigen en kwam met het voorstel. HV Schiphoorn kon zich daar helemaal niet in vinden: veel te eenzijdig. Onevenwichtig. De verplichtingen van de huurder kamen uitgebreid aan bod, maar die van de verhuurder werden nauwelijks genoemd.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu