jongeren;

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Jongerenwoningen met jongerencontracten

Jongerenwoningen met jongerencontracten
Wonen Midden-Delfland heeft in elke kern van de gemeente Midden-Delfland tien woningen als jongerenwoning gemerkt. Als zo’n woning leeg komt, bij een mutatie dus, wordt de woning aan een jongeren toegekend. Deze jongere krijgt een jongerencontract.
4/1/2016
Terug naar de inhoud