Samenstelling van het bestuur

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Samenstelling van het bestuur

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door Redacteur in Vereniging · 1 maart 2022
Tags: bestuur;roostervanaftreden;profielen;vacature
Samenstelling bestuur:

Peter Huster, voorzitter  (bestuurslid sinds 2003; aftredend in 2023)
Ed Krijtenberg, secretaris (bestuurslid sinds 2018; aftredend in 2025)
Simon de Gier, algemeen bestuurslid (bestuurslid sinds 2006 aftredend in 2023)
Lenie Harteveld-Colpa, algemeen bestuurslid (bestuurslid sinds 2009 afredend in 2023)
Desiree Stolk, algemeen bestuurslid (bestuurslid sinds 2018; aftredend in 2025)
Eline Vermeulen, algemeen bestuurslid (bestuurslid sinds 2021; aftredend in 2025
Vacature (in principe aftredend in 2025)

Bestuursverkeizingen vinden in de oneven jaren plaats, waarbij aftredende bestuursleden terstond herkiesbaar zijn, tenzij een bestuurslid anders heeft aangegeven.
De voorzitter en secretaris worden in functie gekozen en kunnen niet tegelijkertijd volgens rooster aftreden.
Vacatures. Tussentijds gekozen bestuursleden treden voor het eerst na 3 jaar of 4 jaar af, afhankelijk wanneer de verkiezingen in het oneven jaar plaatsvindt.

Vacature
Wilt u ons bestuur versterken? Neem dan contact met ons op. U kunt dat doen via onze contactpagina.
Van bestuursleden verwachten wij dat zij de bestuursvergaderingen en de huurdersbijeenkomsten bijwonen. Verder houden wij contact via whats-app met elkaar. Ook houden wij één keer per jaar een gezamenlijke cursus- of thema-avond.

HV Schiphoorn kent een vrijwilligersvergoeding voor haar bestuursleden. Nieuwe bestuursleden krijgen de mogelijkheid de oriëntatiecursus volkshuisvesting te volgen. Verder staat de vereniging er voor open als bestuursleden extra cursussen willen volgen die met het huurderswerk te maken hebben.


© Syda Productions | Dreamstime.com

Profielen

Voorzitter
Aan de voorzitter worden specifieke eisen gesteld. Hij moet immers sturing geven aan het samenspel tussen het bestuur, de leden, de huurders, Wonen Midden-Delfland en de gemeente. Strategisch denken en werken, communicatievaardig, ervaring om lijnen uit te zetten en voldoende neutraliteit betrachten zodat hij/zij boven de partijen kan staan, zijn belangrijke eigenschappen.  
Ook de voorzitter is een huurder van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn. Meestal heeft hij al wat meer ervaring in het besturen van een vereniging en heeft hij zich wat breder verdiept in het huurderswerk en de volkshuisvesting.

Secretaris
Ook de secretaris heeft een bijzondere positie binnen het bestuur en de organisatie. Het is niet voor niets dat zowel de voorzitter als de secretaris door de algemene vergadering in hun functie benoemd worden. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging en spreekt dus ook namens de huurders. Bij zijn afwezigheid vervangt de secretaris hem.
De secretaris moet goed kunnen vastleggen wat in vergaderingen en overleggen is besproken en welke besluiten er zijn genomen. Ook de secretaris is in principe een huurder van Wonen Midden-Delfland. Als een huurder begint met zijn of haar functie als secretaris wordt hij of zij in de gelegenheid gesteld zich het notuleren en andere vaardigheden voor de functie eigen te maken.There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Terug naar de inhoud