Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Ook HV Schiphoorn wil jongerenwoningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
HV Schiphoorn ziet graag dat Wonen Midden-Delfland onderzoek doet naar de mogelijkheden te voorzien in woningen voor jongeren tot 23 jaar. Deze woningen mogen een maximale (aanvangs)huur van 409 euro hebben, zodat de jongeren recht op huurtoeslag hebben en de woning voor hen betaalbaar is.
Aan deze woningen kan wat betreft HV Schiphoorn een jongerencontract gekoppeld worden, zodat de jongerenwoningen voor de betreffende doelgroep beschikbaar blijven. HV Schiphoorn vindt wel dat de woningcorporatie zich moet inpsannen het mogelijk te maken dat deze jongeren binnen vijf jaar, de duur van het contract, doorstromen naar een woning met een gewone huurovereenkomst.Terug naar de inhoud