Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Meer woningzoekenden naar Midden-Delfland door woonvisie Delft

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Delft
Volgens de Delftse wethouder De Prez weet de gemeente Midden-Delfland dat inwoners met een kleine beurs uit zijn gemeente het liefst in hun eigen dorp blijven wonen. Wat dat laatste betreft is niets minder waar. Ook is tijdens het tripartite overleg (tussen gemeente Midden-Delfland, woningcorporatie en huurders – HV Schiphoorn en HVM) besproken dat er meer huurwoningen in de sociale huursector moeten komen.

De gemeente Delft wil het juk van arbeidersstad van zich afwerpen en zich als kennisstad ontplooien en daar hoort kennelijk duurdere huurwoningen bij. Uiteraard worden de oudere inwoners met een smalle beurs niet uit hun huis verjaagd, maar jongeren en nieuwe inwoners moeten de kennisstad versterken en voor hen zal er gebouwd worden. Dat zijn de duurdere huurwoningen, want wie een B of M achter zijn naam mag zetten, kan een woning van 750 tot 1000 euro of meer gemakkelijk betalen, is de gedachte.
 
In het werkgebied van HV Schiphoorn, en dan vooral in Schipluiden, is het duur kopen en relatief goedkoop huren. Dat heeft na het openen van de sociale huurmarkt in 2005 vooral veel inwoners uit de steden naar onze kernen getrokken.

In Midden-Delfland willen wij voor behoud van jonge inwoners inzetten op betaalbare eengezinswoningen in onze kernen, mede om de sociale cohesie te versterken. Dat Delft vanwege zijn kennisstadambities goedkope huurwoningen wil afstoten ten gunste van duurdere huurwoningen, trekken er opnieuw inwoners van de steden uit onze regio (ook die in Delft gaan werken) naar de nieuwe betaalbare huurwoningen in onze kernen, wat het voor jonge woningzoekenden uit Schipluiden en Den Hoorn, ondanks de plannen in Midden-Delfland, opnieuw moeilijker maakt om binnen een redelijke tijd een betaalbare passende woning voor hun toekomstwensen toegewezen te krijgen.
Bron van het artikel:


Terug naar de inhoud