Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

HV Schiphoorn - Nieuwsbrief juni 2016

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Veel grotere rol huurder bij prestatieafspraken verhuurder en gemeente
Sociale verhuurders en de gemeentes maken afspraken over wat er de komende periode van de woningcorporatie en de gemeente verwacht wordt. Dus ook Wonen Midden-Delfland en de Gemeente Midden-Delfland maken zulke afspraken.
Sinds de nieuwe Woningwet heeft de huurder daarin veel te zeggen. Tijdens het overleg voor het vaststellen van deze prestatieafspraken hebben de huurdersverenigingen een volkomen gelijkwaardige positie als de woningcorporatie en de gemeente. Wij denken dat dit een goede zaak is.
Dit jaar moeten er nieuwe prestatieafspraken gemaakt worden. Het overleg hierover zal binnenkort starten. Wij kunnen daar uw hulp goed bij gebruiken, want u heeft daar natuurlijk een duidelijke mening over. Daarom willen wij gedurende deze periode u vragen ons te ondersteunen door tijdens deze periode uw mening te geven en mee te denken over onze standpunten tijdens het overleg. Dat kan via een of twee discussieavonden die wij houden en via bijeenkomsten die de verhuurder organiseert, waarbij ook wethouders en raadsleden worden uitgenodigd. Maar aan geïnteresseerde leden willen wij in deze periode ook een paar keer een korte vragenlijst voorleggen.
De inbreng van HV Schiphoorn is immers representatief voor de huurders uit Schipluiden en Den Hoorn.
Staat u niet onverschillig tegenover de toekomst van de sociale huursector in de kernen Schipluiden en/of Den Hoorn, geef dan op het vragenformulier (zie achterzijde) aan op welke wijze u mee wilt doen. Misschien heeft u huisgenoten die interesse hebben, want ook de mening van woningzoekenden naar een huurwoning willen we graag weten.

Meer invloed vraagt meer aandacht
Wettelijk heeft een huurdersvereniging veel invloed op het beleid van de verhuurder. Over het beleid dat de huurder direct aangaat, moet de huurdersvereniging om advies gevraagd worden. Dat advies moet de woningcorporatie serieus nemen. Zij kan dat niet zomaar naast zich neer leggen.
Met de nieuwe Woningwet is de positie van de huurdersvereniging nog sterker geworden. Om daar gebruik van te maken moet de vereniging goed functioneren; en daar kunnen de vrijwilligers uit het bestuur best hulp van de leden gebruiken.
Wij begrijpen heel goed dat niet iedereen de tijd vrij kan maken om zich in de materie van de volkshuisvesting te verdiepen en met de verhuurder wil overleggen. Maar misschien heeft u wel de mogelijkheid om desgevraagd per e-mail uw mening over de huurdersorganisatie zelf te geven; en hooguit drie keer in het jaar maximaal één uurtje hierover te praten als het nodig is.
Natuurlijk kunnen we ook hulp gebruiken in het overleg met de verhuurder. Het is vanzelfsprekend dat u hierin goed wordt begeleid en indien u zich verder wilt verdiepen, is het volgen van één of meerdere cursussen zeker mogelijk.
Het bijhouden van de website en het presenteren van de huurdersvereniging op social media heeft op het ogenblik niet de prioriteit van het bestuur. Die ligt meer bij het overleg met de verhuurden. Wij vinden het wel belangrijk dat dit opgepakt wordt. Misschien iets voor u?

Themabijeenkomsten / algemene vergadering
HV Schiphoorn wil naast de discussieavonden over de prestatieafspraken ook andere thema-avonden organiseren. Deze bijeenkomsten zijn van 19:15 tot uiterlijk 21:00 uur.
De discussieavonden zullen de status van algemene vergadering hebben, waarbij naast de actieve leden alle leden welkom zijn en het woord mogen voeren en stemrecht hebben.

Vragenlijst juni 2016


Terug naar de inhoud