HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van HV Schiphoorn, de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn.

HV Schiphoorn actueel:

HV Schiphoorn - nieuwsbrief
De officiƫle nieuwsbrief voor de leden van
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn

U leest onder andere
 • Algemene ledenvergadering:
 • De voorjaarsvergadering;
 • Bestuursverkiezingen en kandidaatstelling;
 • Huurverhoging;
 • Prestatieafspraken

U leest onder andere:
 • De uitnodiging en informatie over de
  ledenbijeenkomst 24 oktober 2022
 • Deelname werkgroep huurbeleid
 • Bestuursverkiezingen 2023

U leest onder andere:
 • Onze hybride huurdersbijeenkomst
 • Over de jaarlijkse huurverhoging
 • Uw uitnodiging voor de voorjaarsvergadering
 • De perstatieafsrpaken met Woningcorporatie; Gemeente en huurdersverenigingen

Activiteiten en verantwoording
AGENDA
27 maart 2023: Voorjaarsvergadering
23 oktober 2023: Najaarsvergadering
De voorjaars- en najaarsvergadering zijn een combinatie van de algemene vergadering van HV Schiphoorn en een informatieve bijeenkomst waar bestuur en leden / huurders met elkaar gedachten en ervaringen over het wonen en huren in Midden-Delfland uit te wisselen.
In 2022 zijn deze vergaderingen hybride. Bij een hybride vergadering is het mogelijk om bij de bijeenkomst fysiek aanwezig te zijn of het on-line bij te wonen.
Tijdens de voorjaarsvergadering legt het bestuur verantwoording af over 2022
Tijdens de najaarsvergadering stelt het bestuur haar plannen voor 2024 voor

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn (HV Schiphoorn)

HV Schiphoorn is een huurdersorganisatie zoals die bedoeld is in de Wet op het Overleg Huurders-Verhuurder (Overlegwet). HV Schiphoorn behartigt de belangen van alle huurders van Wonen Midden-Delfland die wonen in Den Hoorn en Schipluiden. Dit was het werkgebied van Woningstichting St Willibrordus, een van de rechtsvoorgangers van Wonen Midden-Delfland, en het grondgebied van de voormalige gemeente Schipluiden.
Een huurdersorgansatie moet aan de representativiteitseisen voldoen zoals die in de Overlegwet beschreven staan. Deze representativiteitseisen zijn gewaarborgd in de statuten van HV Schiphoorn en de samenwerkingsovereenkomst die HV Schiphoorn met Wonen Midden-Delfland heeft:
 • Iedere huurder uit Den Hoorn en Schipluiden van een woning van Wonen Midden-Delfland kan lid worden. De contributie is slechts 15 cent per maand.
 • Het bestuur wordt gekozen uit de leden en door de algemene vergadering waar ieder lid een stem heeft.
 • Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering.
 • Via nieuwsbrieven, huurdersbijeenkomsten en deze website houdt het bestuur haar leden op de hoogte van de activiteiten. Huurders kunnen via e-mail, de contactpagina op de website en via een telefoonnummer hun mening aan het bestuur kwijt.
 • Er zijn jaarlijks twee algemene vergaderingen: de voorjaarsvergadering in maart en de najaarsvergadering in oktober.

HV Schiphoorn:
 • behartigt de belangen van de huurders uit Schipluiden en Den Hoorn bij het huurders-verhuurder overleg met Wonen Midden-Delfland;
 • vertegenwoordigt het huurdersbelang in het driehoeksoverleg met de gemeente Midden-Delfland, Wonen Midden-Delfland en huurdersorganisaties;
 • adviseert Wonen Midden-Delfland gevraagd en ongevraagd over haar beleid;
 • zorgt dat zij in contact blijft met haar achterban en in het bijzonder met bij de vereniging de aangesloten leden;
 • waar nodig informeert en adviseert zij huurders als zij er met de huurder niet uitkomen.Terug naar de inhoud