HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Huurders maken samen met de gemeente en woningcorporatie de prestatieafspraken voor de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen.

Huurders overleggen vanaf het begin over het beleid van de woningcorporatie: onderhoud; renovatie; leefbaarheid; huurprijzen; etc.
Kortom: over het beleid van de verhuurder dat alle huurders aangaat.

Huurders uit Schipluiden en Den Hoorn worden in dit overleg vertegenwoordigd door HV Schiphoorn.
Over HV Schiphoorn

NIEUWS - voor actuele informatie over uw huurdersorganisatie


Foto op deze page: © Nico Van Der Hout | Dreamstime.com
 Bezoek ons ook op  facebook en vindt onze pagina leuk


AGENDA
In 2019 houden wij de volgende huurderscafés:
28 maart 2019 in Kickerthoek (PWA-hof) in Den Hoorn samen met de voorjaarsvergadering 2019
20 juni 2019 in Kickerthoek ( PWA-hof) in Den Hoorn met thema huurverhoging en puntensysteem
24 juni 2019 in Windrecht in Schipluiden met thema huurverhoging en puntensysteem
14 oktober 2019 Windrecht in Schipluiden samen met de najaarsvergadering 2019
 


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu