Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Prestatieafspraken lokaal en regionaal

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
De prestatieafspraken over de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen, zoals dat deftig in de woningwet wordt genoemd, worden gesloten tussen de gemeente, de woningcorporatie en de huurders. Die huurders van Wonen Midden-Delfland worden vertegenwoordigd door HV Schiphoorn. In december 2017 heeft HV Schiphoorn voor de tweede maal de prestatieafspraken ondertekend. Deze lokale prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt.

Ook zijn er regionale prestatiesafspraken die als een soort kader dienen van de lokale prestatieafspraken. Deze worden steeds voor vier jaar gemaakt. Het is de bedoeling dat in 2019 er nieuwe regionale afspraken gemaakt worden tussen de gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Haaglanden. De onderhandelingen voor deze afspraken worden binnenkort opgestart. HV Schiphoorn zal als de vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn daar actief aan meedoen.


Bent u geïnteresseerd in de tekst van de prestatieafspraken van Midden-Delfland die gemaakt zijn door de gemeente Midden-Delfland; Woningcorporatie Wonen Midden-Delfland; Huurdersvereniging Maasland en Huurdersvereniging Shipluiden-Den Hoorn. U vindt ze via de volgende link: Prestatieafspraken 2018


Terug naar de inhoud