Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Jongerenwoningen met jongerencontracten

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
Tags: jongerenwoning;jongerencontract;jongere;woningzoekende
 
HV Schiphoorn heeft de prestatieafspraken voor de volkshuisvestelijke doelstellingen voor 2018 ondertekend. Daarmee neemt zij mede de verantwoordelijkheid over deze afspraken. Eén van de afspraken is dat een dertigtal woningen gelabeld wordt als jongerenwoning: tien per kern. Uiteraard moet de woning vrij komen, maar de afspraak geldt van 2018 t/m 2022.
 
HV Schiphoorn is voor deze doelstelling, maar heeft in de prestatieafspraken ook laten opnemen dat de mogelijkheid onderzocht wordt dat aan deze woningen een jongerencontract wordt gekoppeld.
 
Met het huidig toewijzingsbeleid zullen jongeren altijd het onderspit delven als zij op basis van inschrijfduur met een doorstromer of ander persoon met veel inschrijfduur moet wedijveren. Daarom zijn er altijd woningen nodig die alleen aan jongeren toegewezen kunnen worden. Om een woning voor de jongere betaalbaar te houden, moet deze woning onder een bepaalde huurgrens (de kwaliteitskortingsgrens) verhuurd worden, zodat de jonge huurder ook nog in aanmerking voor huurtoeslag kan komen. Wordt een woning met een regulier contract aangeboden dan is er een kans dat de huurder lang blijft zitten. Op zich zou dat niet erg zijn, maar omdat jongerenwoningen nodig blijven, zouden steeds nieuwe woningen als jongerenwoning gelabeld moeten worden, daardoor neemt de druk weer toe op andere woningzoekenden die ook aangewezen zijn op een dergelijke woning.
 
 
Jongerenwoning
 
In de prestatieafspraken is vastgelegd dat in Midden-Delfland een jongerenwoning een woning is dat een aanvangshuur heeft onder de kwaliteitskortingsgrens (voor 2018 E 417,34) en uitsluitend aan jongeren tot 23 jaar wordt toegewezen.
 
 
Jongerencontract
 
Een jongerencontract is een huurovereenkomst voor huurders van 18 tot en met 27 jaar en duurt vijf jaar. Eventueel kan het contract met maximaal twee jaar verlengd worden, maar de verhuurder is dat niet verplicht. Indien een woning met een jongerencontract verhuurd is dan moet de woningcorporatie de woning opnieuw aan een jongere, een student of promovendus verhuren. De woning blijft dus beschikbaar voor deze doelgroep.
 
De jongere houdt bij het aangaan van een jongerencontract zijn inschrijfduur. Op die manier heeft de woningzoekende jongere aan het eind van zijn contract hetzelfde aantal punten als hij geen jongerenwoning had aanvaard. De jongere heeft in die tijd toch zelfstandig gewoond.
 
 
HV Schiphoorn ziet in het combineren van een jongerenwoning met jongerencontract een voordeel voor zowel de jongere die zelfstandig wil (of moet) wonen en voor de doorstroming in de als jongerenwoning gelabelde woningen.


Bent u geïnteresseerd in de tekst van de prestatieafspraken van Midden-Delfland die gemaakt zijn door de gemeente Midden-Delfland; Woningcorporatie Wonen Midden-Delfland; Huurdersvereniging Maasland en Huurdersvereniging Shipluiden-Den Hoorn. U vindt ze via de volgende link: Prestatieafspraken 2018


Terug naar de inhoud