Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Huurverhoging in Coronatijden

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Wonen Midden-Delfland heeft de huuraanzeggingen in april verstuurd. Zij houden, ondanks de coronacrisis, de afgeproken huurverhogingen aan. Dit ook omdat zij de doelstellingen voor onderhoud, woningbouw en duurzaamheid wil blijven bereiken.
Verder heeft Wonen Midden-Delfland de mogelijkheden bij huurachterstanden, tijdelijk, verruimd.
Standpunt HV Schiphoorn
HV Schiphoorn begrijpt de roep van verschillende politieke partijen om vanwege de coronacrisis de huren te bevriezen of uit te stellen. Dit heeft echter gevolgen voor het beleid van WMD ook op voor de huurders belangrijke zaken als onderhoud, duurzaamheid en beschikbaarheid woningen (behoud en uitbreinding voorraad).
Verder heeft de maatregelen in verband met de verspreiding SARS-CoV2 (coronavirus) niet voor alle huurders dezelfde gevolgen. Hiervoor is maatwerk belangrijk. Daarom heeft HV Schiphoorn aan het positieve advies over de aanpassing van het beleid op huurachterstanden de voorwaarde gegeven dat WMD de gevolgen van de crisis goed blijft volgen en bereid moet zijn om (eventueel met terugwerkende kracht) voor huurders die financieel zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis, de huur terug te brengen op het niveau van 30 juni 2020.
De reactie van WMD is:
Ten aanzien van het beleid huurbevriezing en/of huurverlaging maakten Wonen Midden-Delfland en de beide huurdersverenigingen in het huurprijsbeleid 2020 al afspraken over een ruimte toepassing. Ook geven wij huurders met een inkomen op bijstandsniveau de mogelijkheid om een lagere huuraanpassing aan te vragen. Waar naast deze maatregelen huurders door de crisis toch in financiële problemen komen passen wij maatwerk toe. Dit hebben wij gecommuniceerd in onze brief aan onze huurders en dit staat vermeldt op onze website. Met deze maatregelen hopen we, voor de huurders die dit door de crisis nodig hebben, een passende maatregel te kunnen bieden. Met de beide huurdersverenigingen evalueren we eind 2020 of de genomen maatregelingen doeltreffend zijn geweest.
HV Schiphoorn vindt dit een passend beleid voor een woningcorporatie van een omvang van Wonen Midden-Delfland.
Het advies over de aanpassing van het beleid huurachterstanden is via een e-mail aan het volledige bestuur van HV Schiphoorn voorgelegd.


Terug naar de inhoud