Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Huurderscafés en prestatieafsrpaken

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Op 14 oktober hielden we weer een huurderscafé in Schipluiden. Onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers, spraken we over de woningen en straten waar wij wonen. Soms kon het bestuur van HV Schiphoorn de aanwezige huurders uitleggen hoe sommige zaken precies in elkaar zitten. Andere punten nemen we mee wanneer we een standpunt moeten bepalen over het beleid van Wonen Midden-Delfland, of tijdens het maandelijkse overleg met de bestuurder van Wonen Midden-Delfland.
Op 3 december ondertekenden we de prestatieafspraken die we met de gemeente Midden-Delfland, de woningcorporatie en collega huurdersvereniging Maasland hebben gemaakt. We zijn tevreden over de manier waarop deze afspraken zijn gemaakt en vertrouwen erop dat de samenwerking met de gemeente en verhuurder ook volgend jaar op deze wijze voortgezet wordt. De afspraken bieden tevens een positief vooruitzicht op een goede nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen beide huurdersverenigingen en Wonen MiddenDelfland. Een overeenkomst die een nóg grotere huurdersbetrokkenheid bij onze verhuurder bevordert.


Terug naar de inhoud