Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Huurbeleid 2021

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Huurbeleid 2021
Voor alle sociale huurwoningen, dus die van huurders die een gereguleerd contract hebben, mag de huur met maximaal 0% stijging. Dit is dus een huurbevriezing. Voor huurders met een gereguleerd contract van een sociale woning van een corporatie met een laag inkomen is er dit jaar de Wet Eenmalig Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Hiervoor heeft de woningcorporatie bij de belastingdienst opgevraagd wie hiervoor in aanmerking komen. Deze huurders krijgen automatisch nieuws.
Voor huurders van de geliberaliseerde woningen is het Wetsvoorstel Maximering jaarlijkse huurverhoging voor geliberaliseerde woningen door de Tweede Kamer aangenomen. Volgens deze wet mag de jaarlijkse huurverhoging voor geliberaliseerde woningen niet meer dan inflatie + één procent zijn.
Dit jaar heeft een speciale werkgroep van huurders over het voorstel van Wonen Midden-Delfland gebogen. Deze werkgroep zal binnenkort de resultaten hiervan aan het bestuur presenteren en een advies aan hen geven. Dit zal eind maart zijn.


Geen commentaren


Terug naar de inhoud