2018: Overleg - Actueel - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Toewijzing vrije sector woningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
 
Wonen Midden-Delfland gaat de toewijzingsregels voor de vrije sector woningen binnenkort bekend maken. Hierover is er overleg tussen de gemeente, de verhuurder en de huurdersorganisatie geweest. Aanvankelijk wilde de gemeente en woningcorporatie een aparte wachtlijst. Dit zou echter betekenen dat woningzoekenden die al jaren bij Woonnet Haaglanden ingeschreven staan onder aan de lijst zouden komen te staan.
 
HV Schiphoorn heeft het advies gegeven om de inschrijfduur bij Woonnet Haaglanden mee te nemen in de toewijzing van een vrije sector woning. Een woningzoekende moet soms Jaren ingeschreven staan om een woning te krijgen. Op dat moment weet men nog niet of men in aanmerking komt voor een sociale of vrije sector woning. Wel weet men dat men in aanmerking wil komen voor een huurwoning van Wonen Midden-Delfland.
 
Het advies is overgenomen.


Wonen Midden-Delfland verhoogt huur met gemiddeld 1,6%

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
Tags: Huurverhoging2018
Net zoals alle voorgaande jaren, valt ook dit jaar voor 1 mei de aanzegging voor de huurverhoging op de deurmat van alle huurders van Wonen Midden-Delfland. Dit jaar mogen de huren van een woningcorporatie gemiddeld met maximaal de 2,4% stijgen. Dit wordt de huursom genoemd. De individuele sociale huurwoning mag maximaal 5,4% stijgen, maar dat geldt alleen voor huurders met een jaarinkomen hoger dan 41.056 euro. Voor huishoudens met een lager inkomen is dat nog steeds maximaal 3,9%

Jongerenwoningen met jongerencontracten

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
Tags: jongerenwoning;jongerencontract;jongere;woningzoekende
HV Schiphoorn heeft de prestatieafspraken voor de volkshuisvestelijke doelstellingen voor 2018 ondertekend. Daarmee neemt zij mede de verantwoordelijkheid over deze afspraken. Eén van de afspraken is dat een dertigtal woningen gelabeld worden als jongerenwoning: tien per kern. Uiteraard moet de woning vrij komen, maar de afspraak geldt van 2018 t/m 2022.

Prestatieafspraken lokaal en regionaal

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
De prestatieafspraken over de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen, zoals dat deftig in de woningwet wordt genoemd, worden gesloten tussen de gemeente, de woningcorporatie en de huurders. Ook zijn er regionale prestatiesafspraken die als een soort kader dient van de lokale prestatieafspraken. Deze worden steeds voor vier jaar gemaakt. HV Schiphoorn zal als de vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland daar actief aan meedoen.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu