Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Huurverhoging in Coronatijden

Wonen Midden-Delfland heeft de huuraanzeggingen in april verstuurd. Zij houden, ondanks de coronacrisis, de afgeproken huurverhogingen aan. Dit ook omdat zij de doelstellingen voor onderhoud, woningbouw en duurzaamheid wil blijven bereiken.
Verder heeft Wonen Midden-Delfland de mogelijkheden bij huurachterstanden, tijdelijk, verruimd.
Voorzitter | 31/5/2020

Gasloos

Wat betreft het gasloos maken, moeten we onderscheid maken tussen het gasloos maken van de keuken (het koken) en het totaal gasloos maken van de woning (dus ook verwarming en warm water)
Voorzitter | 31/5/2020

Uiteindelijk positief advies gasloos koken

Onder druk van het structureel overleg heeft Wonen Midden-Delfland het gasloos maken van de keukens opgeschort tot 21 april 2020 omdat dan een structureel overleg gepland stond waar dit besproken zou worden. Wonen Midden-Delfland heeft namelijk een nieuw advies gegeven.
Voorzitter | 14/5/2020

Wonen Midden-Delfland verhoogt huur met gemiddeld 1,6%

Net zoals alle voorgaande jaren, valt ook dit jaar voor 1 mei de aanzegging voor de huurverhoging op de deurmat van alle huurders van Wonen Midden-Delfland. Dit jaar mogen de huren van een woningcorporatie gemiddeld met maximaal de 2,4% stijgen. Dit wordt de huursom genoemd. De individuele sociale huurwoning mag maximaal 5,4% stijgen, maar dat geldt alleen voor huurders met een jaarinkomen hoger dan 41.056 euro. Voor huishoudens met een lager inkomen is dat nog steeds maximaal 3,9%
Voorzitter | 13/4/2018

Jongerenwoningen met jongerencontracten

HV Schiphoorn heeft de prestatieafspraken voor de volkshuisvestelijke doelstellingen voor 2018 ondertekend. Daarmee neemt zij mede de verantwoordelijkheid over deze afspraken. Eén van de afspraken is dat een dertigtal woningen gelabeld worden als jongerenwoning: tien per kern. Uiteraard moet de woning vrij komen, maar de afspraak geldt van 2018 t/m 2022.
Voorzitter | 25/3/2018

Prestatieafspraken lokaal en regionaal

De prestatieafspraken over de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen, zoals dat deftig in de woningwet wordt genoemd, worden gesloten tussen de gemeente, de woningcorporatie en de huurders.
Ook zijn er regionale prestatiesafspraken die als een soort kader dient van de lokale prestatieafspraken. Deze worden steeds voor vier jaar gemaakt. HV Schiphoorn zal als de vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland daar actief aan meedoen.
Voorzitter | 25/3/2018
Terug naar de inhoud