Krachtig verder - Actueel - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Krachtig verder

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Nu de zomervakantie achter de rug is, gaat het bestuur weer hard aan de slag:

Overleg huurders-verhuurder
In september en november gaat het bestuur weer in overleg met de verhuurder over allerlei zaken die de huurder aangaan. Zo gaan we de wijze van inspecties van de woninging evalueren die WonenMD in het kader van de duurzaamheid heeft uit laten voeren. Ook de voortgang van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden willen we met de verhuurder bespreken. Verder nemen we zaken die tijdens de huurdersafés in juni naar voren zijn gekomen mee in ons overleg.
Omdat onze samenwerkingsovereenkomst, die in 2005 nog met Wst Willibrordus is afgesloten, is sterk achterhaald. De komende weken gaan we bekijken hoe deze herzien gaan worden. Het wordt een participatieovereenkomst.

Lokale en regionale prestatieafspraken
In december moeten de prestatieafspraken tussen WonenMD, de gemeente Midden-Delfland en de huurdersvereningen geactualiseerd zijn. Daarnaast wordt volgend jaar ook de regionale prestatieafspraken opnieuw vastgesteld. Om dit te bereiken zal in oktober de huurdersverenigingen uit onze regio een samenwerkingsverband aangaan. De voorzitter van HV Schiphoorn zit in het tijdelijke bestuur, die de kartrekt om deze samenwerking in goede banen te leiden.

Huurderscafé
Op 12 november houdt HV Schiphoorn een huurderscafé, meer informatie later op deze website en in de nieuwsbrief die onze leden binnenkort op hun deurmat krijgen.
Bent u lid van HV Schiphoorn kunt u het werkprogramma van het bestuur voor het najaar via e-mail aanvragen.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu