Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

HV Schiphoorn wil nieuw Huishoudelijk Reglement op 1 september

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Tags: huurders
HV Schiphoorn wil meer leden (huurders) betrekken bij het overleg met de verhuurder. Daarom
wil ze het mogelijk maken om met overlegteams het overleg met de verhuurder in te gaan. In een
overlegteam voegen een aantal leden (huurders) zich bij het bestuur, of een deel ervan, om over
één specifiek onderwerp het overleg met de verhuurder aan te gaan, of dit overleg voor te
bereiden. Daarnaast willen we het bestuur toch wel iets groter maken. Het is niet nodig dat ieder
bestuurslid (altijd) actief aan het overleg deelneemt.

HV Schiphoorn wil werken vanuit een stabiel bestuur, maar wil ook snel vacatures in kunnen
vullen en actieve huurders de mogelijkheid geven zich bij hen aan te sluiten. Ook moet het duidelijk zijn dat HV Schiphoorn de achterban betrekt bij haar activiteiten en standpuntvorming. De officiële communicatiekanalen worden vastgelegd.

Aan het eind van een thema-avond wordt kort, gepland is een kwartier, tijd besteed aan verenigingszaken. Op 1 september wil het bestuur de “vernieuwde” organisatie presenteren en dit vastleggen in een nieuw huishoudelijk reglement. Het concept hiervoor kunt u downloaden bij de informatie over de thema-avond

Het grootste deel van de thema-avond gaat over de prestatieafspraken:
De aanwezige leden van HV Schiphoorn zullen actief een aantal opdrachten uitwerken. Op deze
manier kunnen de huurders op een leuke en effectieve manier met elkaar in gesprek gaan. Voor
HV Schiphoorn is dat nodig, want zij zal uiteindelijk namens de huurders de prestatieafspraken
ondertekenen, of daar met een motivatie van afzien.


Terug naar de inhoud