Actueel - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

De eerste stappen naar nieuwe prestatieafspraken

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Prestatieafspraken
Nieuwbouw en dan welke woningen en vooral ook voor wie; renovatie en dan met name energiezuiniger maken; werken aan de leefbaarheid van de woonomgeving; wel of geen extra woningen in de vrije sector; verkopen van woningen, etcetra. Waar gaat de komende jaren onze woningcorporatie in onze gemeente de nadruk op leggen?

Hierover gaan de woningcorporatie, de gemeente en de huurdersverenigingen uit Midden-Delfland het de komende tijd met elkaar over hebben. De plannen moeten natuurlijk wel betaalbaar zijn. De woningcorporatie moet gezond blijven. Om dat inzichtelijk te maken is door Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een zogenoemd transparantietool ontwikkeld, die de financiële gevolgen van de verschillende keuzes gemakkelijk inzichtelijk maakt: Wanneer komt de woningcorporatie in de gevarenzone en is het uitvoeren van bepaalde wensen financieel niet meer haalbaar.

Op 7 juli 2016 ging een vertegenwoordiging van de drie partijen alvast met elkaar aan de hand van die transparantietool wat ideeën bespreken. Hiervoor hadden de deelnemers aan deze bijeenkomst van te voren een reactie gegeven op een aantal stellingen. Voor het invullen van deze korte vragenlijst heeft HV Schiphoorn de huurders betrokken door onder een aantal van hen een korte digitale vragenlijst voor te leggen.

HV Schiphoorn vertegenwoordigt de huurders van Wonen Midden-Delfland die in de kernen Schipluiden en Den Hoorn wonen. Om deze huurders bij de inbreng van HV Schiphoorn te betrekken heeft de huurdersvereniging een panel samengesteld die via digitale vragenlijsten hun mening geven over bepaalde onderwerpen. Om aan dit panel deel te nemen zijn alle 530 leden via een nieuwsbrief in juni uitgenodigd. Verder wordt op 1 september 2016 in de Kickerhoek in Den Hoorn een thema-avond georganiseerd, waar belangstellende huurders nog eens met elkaar over de volkshuisvestingsopgave in discussie kunnen gaan.


Terug naar de inhoud